ប៉ាកកាខ្មៅ

កំណាព្យ៖ បែក​ស្លុយ​គ្រប់គ្នា នរណា​ថែ​ចង្វាក់​ប្រជាប្រិយ​?
6 ថ្ងៃ
កំណាព្យ៖ បែក​ស្លុយ​គ្រប់គ្នា នរណា​ថែ​ចង្វាក់​ប្រជាប្រិយ​?
បណ្ឌិត​!
កំណាព្យ
1 ខែ
បណ្ឌិត​!
កុំ​ចោល​កីឡា​!
4 ខែ
កុំ​ចោល​កីឡា​! ​បទ បថ្យាវត្ត​ ...
ភ្លើង​ប្រចណ្ឌ​ ​
កំណាព្យ 6 ខែ
ភ្លើង​ប្រចណ្ឌ​ ​បទ គោ​ព័ទ្ធ​ស្នឹង​...
កុំ​ដៀល​អី​បើ​ឃើញ​គ្រូ​ក្រ​!
កំណាព្យ​ 6 ខែ
​និពន្ធ​ដោយ ប៉ាកកា​ខ្មៅ​!​    ​ ​កំណាព្យ​បទ ព្រហ្មគីតិ​...