ប៉ាកកាខ្មៅ

ឆ្នាំ​ថ្មី សូម​ហេងៗ​គ្រប់គ្នា​!
កំណាព្យ
3 សប្តាហ៍
ឆ្នាំ​ថ្មី សូម​ហេងៗ​គ្រប់គ្នា​!
កំណាព្យ៖ មន្ត្រី កុំ​ភ្លេច​សម្តី​សម្តេច​ផ្តាំ​ឲ្យ​សម្អាតខ្លួន​!
កំណាព្យ
3 សប្តាហ៍
កំណាព្យ៖ មន្ត្រី កុំ​ភ្លេច​សម្តី​សម្តេច​ផ្តាំ​ឲ្យ​សម្អាតខ្លួន​!
កុំ​ចោល​កីឡា​!
2 ខែ
កុំ​ចោល​កីឡា​! ​បទ បថ្យាវត្ត​ ...
ភ្លើង​ប្រចណ្ឌ​ ​
កំណាព្យ 3 ខែ
ភ្លើង​ប្រចណ្ឌ​ ​បទ គោ​ព័ទ្ធ​ស្នឹង​...
កុំ​ដៀល​អី​បើ​ឃើញ​គ្រូ​ក្រ​!
កំណាព្យ​ 4 ខែ
​និពន្ធ​ដោយ ប៉ាកកា​ខ្មៅ​!​    ​ ​កំណាព្យ​បទ ព្រហ្មគីតិ​...
ពាក្យ​មេ ពេញនិយម !
​កំណាព្យ​ 5 ខែ
...