ប៉ាកកាខ្មៅ

ភ្លើង​ប្រចណ្ឌ​ ​
កំណាព្យ
1 ខែ
ភ្លើង​ប្រចណ្ឌ​ ​
សម្តេច​តា​៖ ខ្មែរ​រួម ខ្មែរ​ខ្លាំង​!
​កំណាព្យ​
1 ខែ
សម្តេច​តា​៖ ខ្មែរ​រួម ខ្មែរ​ខ្លាំង​!
កុំ​ដៀល​អី​បើ​ឃើញ​គ្រូ​ក្រ​!
កំណាព្យ​ 2 ខែ
​និពន្ធ​ដោយ ប៉ាកកា​ខ្មៅ​!​    ​ ​កំណាព្យ​បទ ព្រហ្មគីតិ​...
ពាក្យ​មេ ពេញនិយម !
​កំណាព្យ​ 3 ខែ
...