អុីងអុីង
អុីងអុីង
 
UN ព្រមាន​៖ មនុស្សជាតិ​គួរ​ត្រៀមខ្លួន​ទប់ទល់​ផលប៉ះពាល់​នៃ​មហាសមុទ្រ និង​ការ​រលាយ​ទឹកកក​
5 ខែ
​របាយការណ៍​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​មួយ​បាន​ព្រមាន​ថា ដោយសារ​ការប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ​។ ការកើនឡើង​ឧស្ម័ន​កាបូ​និ​ច និង​ផ្ទះ​កញ្ចក់​ក្នុង​បរិយាកាស បាន​បង្កឱ្យមាន​ផលវិបាក​ជាច្...
ការផលិត​ថាមពល​កកើត​ឡើងវិញ​កើនឡើង ខណៈ​ការ​បំ​ភាយ​ជាតិពុល​ទៅក្នុង​បរិយាកាស​កើន​ដូចគ្នា​
6 ខែ
​ថាមពល​កកើត​ឡើងវិញ ដែលមាន​ផលិត​ពី​ប្រភព​មានការ​ប្រកួតប្រជែង​ខ្លាំង​ដូចជា​កម្លាំង​ខ្យល់ និង​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ បាន​កើនឡើង​បួន​ដង​ទូទាំង​ពិភពលោក​ក្នុង​រយៈពេល​ត្រឹមតែ​១០​ឆ្នាំ...