ឃឹម-អ៊ុត
ឃឹម-អ៊ុត
បើ​ប្តី​ប្រពន្ធ​រវល់​តែ​ឈ្លោះ​គ្នា ពេលនោះ គ្រួសារ​រលាយ​ហើយ​!
រូបត្លុក
3 សប្តាហ៍
បើ​ប្តី​ប្រពន្ធ​រវល់​តែ​ឈ្លោះ​គ្នា ពេលនោះ គ្រួសារ​រលាយ​ហើយ​!
ជាម​នុស្ស ចូរ​កុំ​បង្កើត​បញ្ហា​ឲ្យ​ខ្លួនឯង​…!
2 ខែ
ជាម​នុស្ស ចូរ​កុំ​បង្កើត​បញ្ហា​ឲ្យ​ខ្លួនឯង​…!
សំណួរ​មនុស្ស​ចាស់​ដែល​យុវជន​-​យុវនារី ពិបាក​ឆ្លើយ​…!
7 ខែ
​ភ្នំពេញ​៖ នៅក្នុង​សង្គម​ខ្មែរ ចាស់ៗ​ច្រើន​សួរ ឬ​ចំអន់​ទៅកាន់​ក្មេងៗ​ថា តើ​ពេលណា​ទើប​រៀបការ​?​។ សំណួរ​នេះ ធ្វើ​ឲ្យ​យុវជន ឬ​យុវនារី​ខ្លះ ពិបាក​ឆ្លើយ​ដែរ​។ តែ​ពេលខ្លះ ពួកគេ...
prev12next