លីម តុលា
 
អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប្រាសាទ
4 ថ្ងៃ
អ្នកសារព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប្រាសាទ
ស្រ្តី២នាក់ពីសារព័ត៌មានថ្មីៗជាប់លេខ១ និង២ពីកម្មវិធីប្រឡងអត្ថបទក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
1 សប្តាហ៍
ស្រ្តី២នាក់ពីសារព័ត៌មានថ្មីៗជាប់លេខ១ និង២ពីកម្មវិធីប្រឡងអត្ថបទក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
១នាក់ សៀវភៅ១ក្បាល, អានបាន«លុយ»!
1 ខែ
ភ្នំពេញ៖ មន្រ្តីរាជការ អ្នកជំនួញ អ្នកនិពន្ធ និស្សិត ប្រមាណ៣០០ នាក់ បានចូលរួមសម្ពោធសៀវភៅ ដែលមានចំណងជើងថា «ប្តូររបៀបគិត ជីវិតរុងរឿង» របស់លោក ឃីម សុខហេង។ ពិធីសម្...
បុគ្គលសំខាន់ៗចំនួន៣០០នាក់ត្រៀមចូលរួមសម្ពោធសៀវភៅលោក ឃីម សុខហេង នៅល្ងាចនេះ
1 ខែ
ភ្នំពេញ៖ សៀវភៅ«ប្តូររបៀបគិត ជីវិតរុងរឿង»របស់លោក ឃីម សុខហេង ត្រូវសម្ពោធនៅថ្ងៃល្ងាចថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២នៅសណ្ឋាគារ ឡឺ រ៉ូយ៉ាល់ (Le Royal) ដោយមានអ្នកចូលរួមច...
សៀវភៅ«ប្តូររបៀបគិត ជីវិតរុងរឿង»សម្ពោធនៅថ្ងៃស្អែកនៅសណ្ឋាគារ ឡឺ រ៉ូយ៉ាល់
1 ខែ
ភ្នំពេញ៖ សៀវភៅ«ប្តូររបៀបគិត ជីវិតរុងរឿង»សម្ពោធនៅថ្ងៃស្អែកនៅសណ្ឋាគារ ឡឺ រ៉ូយ៉ាល់ (Le Royal) ដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន៣០០នាក់។ តើបុគ្គល ឃីម សុខហេង មានលក្ខណៈពិសេសកម្...
តើហេតុអ្វីចាំបាច់មានកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញសៀវភៅ«ក្តីសង្ឃឹម ហ៊ុន ម៉ានី»?
1 ខែ
ភ្នំពេញ៖ កិច្ចពិភាក្សាជុំវិញសៀវភៅ«ក្តីសង្ឃឹម ហ៊ុន ម៉ានី» គ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅ​កណ្តាលទី​ក្រុងសៀមរាប (ទីក្រុងប្រាសាទ) នៃខេត្តសៀមរាប នៅថ្ងៃទី១០ខែសីហាឆ្នាំ​២០២២ នៅ...