ឆ្នាំ២០២១ ខេ ស៊ីមេន ចាប់ផ្ដើមផលិតស៊ីម៉ងត៍ដែលទើបអភិវឌ្ឍថ្មី ជាមួយនឹងសំបកបាវថ្មី
អត្ថបទពាណិជ្ជកម្ម

© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com