ជាតិ
ពន្យល់ពាក្យ
ពីនេះ ពីនោះ
ជវភាព មានន័យថា ភាព​នៃ​សន្ទុះ, ល្បឿន
13, Mar 2024 , 7:29 am        
រូបភាព
វចនានុក្រម​ខ្មែរ សម្តេចព្រះសង្ឃរាជ ជួន ណាត ​ពន្យល់អត្ថន័យ​ពាក្យ «ជវភាព» ថា  ភាពនៃសន្ទុះ, ល្បឿន, ដំណើរដែលលឿនរហ័ស, របត់ល្បឿន; រយៈពេលដែលស្ទុះលឿនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀត។ សេះនេះ មានជវភាពគ្រាន់បើជាងសេះនោះ ។

 
ជវភាព​ ក៏អាច​ប្រើ​ប្រាស់​ដើម្បី​និយាយជាពាក្យប្រៀបចំពោះល្បឿនរបស់ចិត្តក៏បានដែរ។ ជវភាពរបស់ចិត្ត អាចប្រព្រឹត្តទៅបានសព្វទិសទី; ជវភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិក្នុងសម័យនេះ ឃើញថាបានចម្រើនកើនប្លែកជាងសម័យមុនៗ ។
 
សម្រាប់ពាក្យ «ជវនៈ» វិញ មានន័យថា សន្ទុះ, កម្លាំងដែលស្ទុះ, ទំហឹង, ល្បឿន, សន្ទុះចិត្ត។ ពាក្យនានា​ដែលពាក់ព័ន្ធ​មានដូចជា ជវនចិត្ត (ចិត្តដែលស្ទុះទៅចាប់អារម្មណ៍), ជវនដ្ឋាន (ទីតាំងនៃសន្ទុះចិត្ត), លំនៅរបស់សន្ទុះចិត្ត, ជវនវីថិ (លំអាន នៃសន្ទុះចិត្ត), ជវលេខ (ការសរសេររហ័ស, វិធីប្រើសញ្ញាគឺគំនូសសម្រាប់សរសេរ កត់ត្រាឲ្យបានរហ័ស), ជវលេខកៈ (អ្នកជវលេខ, អ្នកចេះជវលេខ គឺអ្នកអាចសរសេររហ័សទាន់តាមសម្ដីដែលគេនិយាយបាន)៕
 

Tag:
 ពន្យល់ពាក្យ
© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com