ជាតិ
បុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ
វត្តជំពុះក្អែកនៅរក្សាទំនៀមចងបន្លែផ្លែឈើ បូជាការទេសនាមហាជាតក ក្នុងថ្ងៃកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌ
23, Sep 2022 , 2:19 pm        
រូបភាព
ផ្លែឈើចងនៅក្នុងវិហារវត្តជំពុះក្អែក ក្នុងថ្ងៃកាន់បិណ្ឌភ្ធុំបិណ្ឌ។.
ផ្លែឈើចងនៅក្នុងវិហារវត្តជំពុះក្អែក ក្នុងថ្ងៃកាន់បិណ្ឌភ្ធុំបិណ្ឌ។.
ដោយ:
ភ្នំពេញ៖ វត្តមុន្នីសុវណ្ណ (ហៅវត្តជំពុះក្អែក) នៅរក្សាបានទំនាម តាំងផ្លែឈើសម្រាប់បូជាដល់ពិធីទេសនាមហាជាតក។ ទិដ្ឋភាពបែបនេះ នាសម័យបច្ចុប្បន្ន កម្រឃើញមានវត្តអារ៉ាមនានា នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា អនុវត្តណាស់។

 
ផ្លែឈើនឹងបន្លែទាំងនេះ ត្រូវបានតាំងចាប់ពីថ្ងៃទីកាន់បិណ្ឌទីមួយ រហូតដល់ថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌ។ ប៉ុន្ដែថ្ងៃពិសេសដែលមានការទេនាមហាជាតិ គឺនៅថ្ងៃបិណ្ឌទី៩ ជារៀងរាល់ឆ្នាំ៕ 


ផ្លែឈើចងនៅក្នុងវិហារវត្តជំពុះក្អែក ក្នុង ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌភ្ធុំបិណ្ឌ


ផ្លែឈើចងនៅក្នុងវិហារវត្តជំពុះក្អែក ក្នុង ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌភ្ធុំបិណ្ឌ


ផ្លែឈើចងនៅក្នុងវិហារវត្តជំពុះក្អែក ក្នុង ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌភ្ធុំបិណ្ឌ


ផ្លែឈើចងនៅក្នុងវិហារវត្តជំពុះក្អែក ក្នុង ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌភ្ធុំបិណ្ឌ


ផ្លែឈើចងនៅក្នុងវិហារវត្តជំពុះក្អែក ក្នុង ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌភ្ធុំបិណ្ឌ


ផ្លែឈើចងនៅក្នុងវិហារវត្តជំពុះក្អែក ក្នុង ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌភ្ធុំបិណ្ឌ


ផ្លែឈើចងនៅក្នុងវិហារវត្តជំពុះក្អែក ក្នុង ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌភ្ធុំបិណ្ឌ


 ផ្លែឈើចងនៅក្នុងវិហារវត្តជំពុះក្អែក ក្នុង ថ្ងៃកាន់បិណ្ឌភ្ធុំបិណ្ឌ

 
 
 

Tag:
 កាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌ
  វត្តអារាម
  វត្តជំពុះក្អែក
© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com