រក​ចំណូល​ដើម្បី​ចំណាយ ឬ​រក​ផ្លូវ​ធ្វើ​ចំណាយ​ដើម្បី​រក​ចំណូល?
ពីនេះ ពីនោះ / មិនយល់...!
រក​ចំណូល​ដើម្បី​ចំណាយ ឬ​រក​ផ្លូវ​ធ្វើ​ចំណាយ​ដើម្បី​រក​ចំណូល?
05, Oct 2019 , 8:29 am        
រូបភាព
ដោយ: ថ្មីៗ
នៅក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន បុគ្គលិក និង​កម្មករ​ប្រឹងប្រែង​រក​ចំណូល​ជូន​ក្រុមហ៊ុន​ដើម្បី​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ការចំណាយផ្សេង។ គ្មាន​ចំណូល គឺ​ក្រុមហ៊ុន​គ្មាន​ថវិកា​សម្រាប់​បើក​ប្រាក់ខែ និង​សម្រាប់​ចំណាយផ្សេងៗឡើយ។ ប៉ុន្តែ នៅក្នុង​ក្រសួង​មន្ទី​របស់​រដ្ឋ​វិញ មន្ត្រី​ខ្លះ​ប្រឹងប្រែង​រក​ផ្លូវ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ដើម្បីអោយ​មាន​ចំណាយ។ កាលណា មាន​ខ្ទង់ចំណាយ ពួកគេ​អាច​កឹ​ប​កេង​ប្រាក់​របស់​រដ្ឋ​បាន​ខ្លះ៕

© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com