ក្រុម​មានការ​ចាត់តាំង​
ពីនេះ ពីនោះ / មិនយល់...!
ក្រុម​មានការ​ចាត់តាំង​
09, Jun 2017 , 1:15 pm        
រូបភាព
ដោយ: ថ្មីៗ
Eng. organized crime
Fr. bandeorganisée
-​ការប្រមូលផ្តុំ​ដែល​បាន​បង្កើតឡើង​ឬ​ជាស​ន្ទិ​ដ្ឋិ​ភាព​ដែល​បាន​ធ្វើឡើង​ដើម្បី​ត្រៀម រៀបចំ​ឬ​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស​មួយ​ឬ​ច្រើន​។​
-​ក្រុមមនុស្ស​ដែល​ត្រូវបាន​បង្កើតឡើង​ដោយមាន​ការចាត់តាំង​ច្បាស់លាស់​និង​មាន គោលដៅ​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស​។​


 

© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com