តើ​ខណ្ឌ​នីមួយៗ ក្នុង​រាជធានី​គួរ​មាន​សួន​បៃតង​ដែរឬទេ​?
ពីនេះ ពីនោះ / មិនយល់...!
តើ​ខណ្ឌ​នីមួយៗ ក្នុង​រាជធានី​គួរ​មាន​សួន​បៃតង​ដែរឬទេ​?
02, Jul 2017 , 8:19 am        
រូបភាព
រាជធានី​ភ្នំពេញ គួរផ្តល់​គំរូ​ល្អ​ដល់​រដ្ឋបាល​មូលដ្ឋាន​ផ្សេងៗ​ទៀត​នៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ បរិស្ថាន អនាម័យ គឺជា​រឿង​ដែល​ត្រូវ​យកចិត្តទុកដាក់​ខ្លាំង​បំផុត ដើម្បី​រួមចំណែក​ក្នុងការ​កាត់បន្ថយ​ការបំពុល​នានា​ក្នុង​រាជធានី​៕

© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com