ជាតិ
ពីនេះ ពីនោះ
អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព​​​​​
11, May 2023 , 7:29 am        
រូបភាព
ដោយ: ថ្មីៗ
Sustainable development
​ការអភិវឌ្ឍ​ដែល​បំពេញ​សេចក្តីត្រូវការ​បច្ចុប្បន្ន ដោយ​មិន​ប៉ះពាល់​លទ្ធភាព​របស់​មនុស្ស​ជំនាន់​ក្រោយ​ក្នុងការ​បំពេញ​សេចក្តីត្រូវការ​របស់​ពួកគេ​ផ្ទាល់​។https://salatraju.com/lexique/


© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com