ហេតុអ្វី​បានជា​ឲ្យ​នគរ​បាល​ជា​អ្នកការពារ​ជីវិត​ជំនួស​លោកអ្នក​?
ពីនេះ ពីនោះ / មិនយល់...!
រូបត្លុក
ហេតុអ្វី​បានជា​ឲ្យ​នគរ​បាល​ជា​អ្នកការពារ​ជីវិត​ជំនួស​លោកអ្នក​?
22, Jan 2019 , 9:19 am        
រូបភាព


​ភ្នំពេញ​៖ មាន​វត្តមាន​នគរ​បាល​ទើប​ពាក់មួក​សុវត្ថិភាព អត់​មាន អត់​ពាក់​។ ហេតុអ្វី​បានជា​ទុក​ឲ្យ​នគ​របាល​ជា​អ្នកការពារ​ជីវិត​ជំនួស​លោកអ្នក​?
 

© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com