ពីនេះ ពីនោះ
តើ​ត្រូវធ្វើ​យ៉ាងម៉េច​ដើម្បីឱ្យ​ក្លាយជា​មេដឹកនាំ​គេ​បាន​នោះ​?
10, Mar 2019 , 8:59 am        
រូបភាព
ដោយ: ថ្មីៗ
​លោក Deepak Behl ក៏បាន​ឆ្លើយ​សំណួរ​នេះដែរ​ថា ដើម្បី​ឱ្យបាន​ក្លាយជា​អ្នកដឹកនាំ​គេ អ្នក​៖១- ត្រូវ​ទទួលយក​នូវ​ការ​ប្រឈម ឬ​ការលំបាក​នានា​ក្នុងការ​ដឹកនាំ​គេ (Accepting leadership challenges)
២- ត្រូវមាន​ការជឿជាក់​លើ​សមត្ថភាព​របស់ខ្លួន​ឯង (Believing in your abilities)
៣- ត្រូវ​ចេះ​រៀនចំណេះ​ដឹង​ថ្មី​បន្ថែមទៀត (Learning new traits)
៤- ត្រូវ​ចេះ​ទទួលយក​ភារកិច្ច​បន្ថែម ឬ​ពិបាកៗ (Accepting different or difficult task)
៥- ត្រូវ​ចេះ​កំណត់​គោលដៅ​ខ្ពស់ជាង​មុន​ថែមទៀត (Setting higher goals)
៦- ត្រូវ​ចេះ​ធ្វើការ​ទំនាក់ទំនង​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធិភាព​ខ្ពស់ (Communicating effectively)
៧- ត្រូវមាន​អាកប្បកិរិយា​ខុសប្លែក​ពី​មនុស្ស​សាមញ្ញ​ដទៃទៀត (Behaving differently out of ordinary)
៨- ត្រូវ​ចេះ​នាំមក​នូវ​ការផ្លាស់ប្តូរ​ថ្មី (Bringing changes)

© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com