ជាតិ
សង្គមជាតិ
ព្រះសង្ឃមួយអង្គ បរិច្ចាគបច្ច័យដែលខំនិមន្តបិណ្ឌបាត ទៅសាលារៀនមួយសម្រាប់ទិញសៀវភៅឲ្យសិស្ស
08, May 2019 , 4:00 pm        
រូបភាពព្រះសង្ឃមួយអង្គ បានច្បាមបច្ច័យទាំងអស់ពីថង់យាមរបស់ព្រះអង្គ ដាក់ទៅក្នុងធុង ដែលសិស្សនៃសាលាបឋមសិក្សាកំព្រៅ កំពុងតែកាន់រៃអង្គាសប្រាក់តាមផ្លូវ ដើម្បីយកទៅទិញសៀវភៅអានផ្សេងៗ។ បច្ច័យទាំងនោះ គឺព្រះអង្គបានមកពីការនិមន្តបិណ្ឌបាត។© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com