«អ្នកធំ» និងអ្នកមាន«ធនធាន»គួរដើរតួជាគំរូ…!
ជាតិ
រូបត្លុក
«អ្នកធំ» និងអ្នកមាន«ធនធាន»គួរដើរតួជាគំរូ…!
18, Oct 2020 , 7:59 am        
រូបភាព

ភ្នំពេញ៖ សត្វព្រៃកម្រមួយចំនួនដែលត្រូវបានហាមឃាត់ នៅតែបន្តបរបាញ់ដោយព្រានព្រៃ ដោយសារតម្រូវការនៅលើទីផ្សារ។ អ្នកត្រូវការដែលគេកត់សម្គាល់ឃើញ គឺអ្នកមានធនធានលុយកាក់ និងអ្នកមានបុណ្យស័ក្តិមួយចំនួន(មិនទាំងអស់ទេ)។ ប្រសិនបើអ្នកមានធនធាន និងបុណ្យស័ក្តិឈប់ត្រូវការ ប្រហែលជាការបរបាញ់សត្វព្រៃហាមឃាត់នឹងត្រូវកាត់បន្ថយ។ គ្មានតម្រូវការ សកម្មភាពសម្លាប់សត្វព្រៃខុសច្បាប់នឹងថយចុះជាក់ជាពុំខាន៕ 
 
 

© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com