ពីនេះ ពីនោះ
រូបត្លុក
ក្មេងៗប្រឹងរៀនវ៉ើយ…ទុកឲ្យចាស់ៗ…!
08, Oct 2023 , 7:59 am        
រូបភាព
ដោយ: ថ្មីៗ

ភ្នំពេញ៖ ចាស់ៗមួយចំនួនណែនាំក្មេងៗ ឬប្រៀនប្រដៅក្មេងៗឲ្យធ្វើនេះ ឬកុំឲ្យធ្វើនោះ។ តែខ្លួនឯងវិញ ក៏មិនសូវបានប្រតិបត្តិដែរ។ ចាស់ៗខ្លះ មិនចូលចិត្តរៀន ឬមិនចូលចិត្តអានសៀវភៅខ្លួនឯងទេ តែប្រាប់ក្មេងៗឲ្យរៀន ឬឲ្យអានសៀវភៅ។ ចាស់ៗខ្លះប្រាប់ក្មេងៗកុំឲ្យផឹក តែខ្លួនឯងផឹកសាហាវ។ ជាការល្អដែលចាស់ៗជួយប្រៀនប្រដៅក្មេងៗ។ តែបើចាស់ៗអនុវត្តមុនក្មេងៗ ជាការប្រសើរជាង៕   
 

© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com