បោះឆ្នោត
ទោះលទ្ធផលបឋមមិនដូចការគ្រោងទុក តែលោក មុនីកា នឹងរៀនសូត្រពីការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភា
6 ថ្ងៃ
ទោះលទ្ធផលបឋមមិនដូចការគ្រោងទុក តែលោក មុនីកា នឹងរៀនសូត្រពីការបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភា
លទ្ធផលបឋមបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភា៖ បក្សប្រជាជនម្ពុជាបាន៥៥អាសនៈ, ឆន្ទៈខ្មែរបាន៣អាសនៈ
6 ថ្ងៃ
លទ្ធផលបឋមបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភា៖ បក្សប្រជាជនម្ពុជាបាន៥៥អាសនៈ, ឆន្ទៈខ្មែរបាន៣អាសនៈ
គ.ជ.ប អំពាវនាវឱ្យភាគីពាក់ព័ន្ធ រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ នៅថ្ងៃស និងថ្ងៃបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភា
1 សប្តាហ៍
ភ្នំពេញ៖ ចាប់ពីម៉ោង១០យប់ថ្ងៃទី២៣ ដល់១២យប់ថ្ងៃទី២៥កុម្ភៈ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) អំពាវនាវឱ្យគណបក្សនយោបាយ បេក្ខជន គ្រប់ប្រភេទ ត្រូវរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់។ នេ...