សាសនា / ធម៌
សម្តេចសង្ឃ នន្ទ ង៉ែត ទទួលភារកិច្ចជាសម្តេចមហាសង្ឃរាជស្តីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
5 ថ្ងៃ
សម្តេចសង្ឃ នន្ទ ង៉ែត ទទួលភារកិច្ចជាសម្តេចមហាសង្ឃរាជស្តីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
សម្តេចមហាសង្ឃរាជ ទេព វង្ស យាងសោយព្រះទិវង្គត
6 ថ្ងៃ
សម្តេចមហាសង្ឃរាជ ទេព វង្ស យាងសោយព្រះទិវង្គត
វត្តគល់ទទឹង រៀបចំប្រឡងបុណ្យមាឃបូជា ដើម្បីបញ្ជ្រាបខ្លឹមសាសនាដល់យុវជន
2 សប្តាហ៍
ភ្នំពេញ៖ វត្តនិគ្រោធវ័ន ហៅ វត្តគល់ទទឹង ទទួលបានជោគជ័យ ក្នុងការរៀបចំកម្មវិធីប្រឡងបុណ្យមាឃបូជា ដើម្បីបញ្ជ្រាបខ្លឹមព្រះពុទ្ធសាសនា ទៅដល់យុវជន ពិសេសសិស្សថ្នាក់វិទ្យាល័យ។...