តារាជាតិ
ក្រសួង​វប្បធម៌ សម្រេច​ប្រគល់​ចម្រៀង ៤១ បទ ទៅ​ភរិយា​លោក គ​ង្គ ប៊ុន​ឈឿន គ្រប់គ្រង​ជា​ផ្លូវការ​
2 សប្តាហ៍
ក្រសួង​វប្បធម៌ សម្រេច​ប្រគល់​ចម្រៀង ៤១ បទ ទៅ​ភរិយា​លោក គ​ង្គ ប៊ុន​ឈឿន គ្រប់គ្រង​ជា​ផ្លូវការ​
The Voice Kids Cambodia៖ កុមារា ពេជ្រ ថៃ ទាក់ទាញ​ការចាប់អារម្មណ៍​យ៉ាងខ្លាំង​
3 សប្តាហ៍
The Voice Kids Cambodia៖ កុមារា ពេជ្រ ថៃ ទាក់ទាញ​ការចាប់អារម្មណ៍​យ៉ាងខ្លាំង​