យុវជនសកម្ម សេវាល្អ
អ្នកស្រី កេន ស៊ីន បានខ្នះខ្នែងចូលរួមអភិវឌ្ឍភូមិ រហូតត្រូវបានជ្រើសរើសជាអនុប្រធានភូមិរកា
15 ម៉ោង
អ្នកស្រី កេន ស៊ីន បានខ្នះខ្នែងចូលរួមអភិវឌ្ឍភូមិ រហូតត្រូវបានជ្រើសរើសជាអនុប្រធានភូមិរកា
បណ្ណក្រីក្របានជួយជីវភាពមួយផ្នែក ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន៨៤គ្រួសារ នៅឃុំត្រពាំងសង្កែ
2 ថ្ងៃ
បណ្ណក្រីក្របានជួយជីវភាពមួយផ្នែក ដល់ពលរដ្ឋក្រីក្រចំនួន៨៤គ្រួសារ នៅឃុំត្រពាំងសង្កែ
យុវជនជិត៥០នាក់មកពីខេត្ត៤ បានចំណេះថ្មីផ្នែកព័ត៌មានពីសារព័ត៌មានថ្មីៗ និងអង្គការដៃគូ
ឧត្តរមានជ័យ 3 សប្តាហ៍
ឧត្តរមានជ័យ៖ សិស្ស-និស្សិត និងយុវជននៃបណ្ដាអង្គការសហគមន៍មកពីខេត្ត ឧត្តរមានជ័យ សៀមរាប កំពង់ធំ និងរតនគិរីចំនួន៤៦នាក់ បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញសារព័ត៌មានរយៈពេល៤ថ្ងៃ ចាប់...
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញសរសេរ និងផលិតព័ត៌មានតាមទូរសព្ទដៃមកដល់ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
ឧត្តរមានជ័យ 3 សប្តាហ៍
ឧត្តរមានជ័យ៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៨ ខែកុម្ភៈនេះ សារព័ត៌មានថ្មីៗ ចាប់ផ្ដើមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញ«សរសេរ និងផលិតវីដេអូព័ត៌មានតាមទូរសព្ទ»  ដល់យុវជនចំនួន ៤៦នាក់ មកពីខ...