កំពង់ចាម
រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម៖ ករណីចាក់ថ្មច្រាំងលយចូលទន្លេនៅស្រុកស្រីសន្ធរ ពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតឡើយ
កំពង់ចាម 2 ខែ
ភ្នំពេញ៖ ករណីចាក់ថ្មច្រាំងលយចូលទន្លេមេគង្គ​ ស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រ្តភូមិជ័យ ឃុំមានជ័យ ស្រុកស្រីសន្ធរ ខេត្តកំពង់ចាម គឺពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាតឡើយ។ នេះជាការបំភ្លឺរបស់ រដ្ឋបាលខេត្ត...