កំពង់ចាម
៥ឆ្នាំ៖ ខេត្តកំពង់ចាម មានរមណីយដ្ឋាន១១កន្លែង, ទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានជាង២លាននាក់
កំពង់ចាម 2 ខែ
ខេត្តកំពង់ចាម មានតំបន់រមណីយដ្ឋានប្រាសាទបុរាណតិចជាងបណ្តាខេត្តនានា ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរខេត្ត និងមន្ទីរជំនាញ បានជំរុញការគ្រប់គ្រង និងលើកកម្ពស់តំបន់រមណីយដ្ឋាន ក៏ដូចជាបង្កើត និងប្រ...
ស្ថានីយ៍ចម្រោះទឹកកខ្វក់តម្លៃជាង២២លានដុល្លារ​នៅកំពង់ចាម នឹងត្រូវសង់ឡើងនៅដើមឆ្នាំ២០២៣
កំពង់ចាម 3 ខែ
រដ្ឋភិបាលនឹងសាងសង់ស្ថានី័យ៍ចម្រោះទឹកកខ្វក់មួយកន្លែងនៅកណ្តាលក្រុងកំពង់ចាម ក្រោមទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ២២លានដុល្លារអាម៉េរិក។ គម្រោងសាងសង់ស្ថានីយ៍ទឹកកខ្វក់នេះ នឹងចាប់ផ្តើមអនុវត្...