កំពង់ឆ្នាំង
របាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ៖ កំពង់ស្ពឺ បន្ទាយមានជ័យ និងកំពង់ចាម មាន​ច្រើនករណី
2 ខែ
បណ្តាខេត្តជាង ១០ បានចេញផ្សាយករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ប្រចាំថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា។ ក្នុងចំណោមនោះ មានខេត្តកំពង់ស្ពឺ ​មាន៦៤ករណីឆ្លងថ្មី ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេ។ បណ្តាខេត្តផ្សេងទៀត ក៏មានអ...
ខេត្តកំពង់ស្ពឺ កំពង់ឆ្នាំង ស្វាយរៀង បន្ត​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូ​វីដ​-១៩ សរុប​៣៣​នាក់​ទៀត
3 ខែ
​រដ្ឋបាលខេត្ត​កំពង់ស្ពឺ កំពង់ឆ្នាំង និង​ស្វាយរៀង បន្ត​រកឃើញ​អ្នក​ឆ្លង​កូ​វីដ​-១៩(COVID-19)  ប្រចាំ​ថ្ងៃទី​១៣​ឧសភា ​ ចំនួន​៣៣​នាក់​បន្ថែមទៀត​។ ក្នុងនោះ​ខេត្តកំពង់ស្ពឺ...