កែប
ខេត្ត​កែប​ចាត់វិធានការ ដល់​ជន​ឆ្លៀតឱកាស​តំឡើងថ្លៃ​សេវាកម្ម​ទេសចរណ៍ ក្នុងពេល​ឈប់សម្រាក​
ទេសចរណ៍កែប 3 ខែ
​កន្លងមក​ខេត្ត​កែប ត្រូវ​បានទទួល​ការវាយប្រហារ​ពី​ការតំឡើងថ្លៃ​ហួសហេតុ​សម្រាប់ ម្ហូបអាហារ និង​សេវាកម្ម​កម្សាន្ត​ពី​សំណាក់​ភ្ញៀវទេសចរ​។ ចំពោះ​បញ្ហា​នេះ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ខេត្ត​ក...