សន្តិសុខសង្គម
សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 086 654 846 - 012 722 108


សន្តិសុខសង្គម
2 month - 12737
ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្ដេច ស ខេង បាន​បញ្ជា​ឲ្យ​គ្រប់​មន្ត្រីនគរបាល​បម្រើ​ការងារ​តាម​ប៉ុស្តិ៍​នគ​បាល​រដ្ឋបាល ប​ញ្ឍ​ប់​ការប្រើ​សិទ្ធិអំណាច ភារកិច្ច​ការងារ ដែល​រដ្ឋ​ប្រគល់​ឲ្យ ទៅ​រំលោភ និង​គំរាមកំហែង​ពលរដ្ឋ​នៅតាម​មូលដ្ឋាន។ បើតាម សម្ដេច ស ខេង ក្រសួង​នឹង​កែសម្រួល​ការងារ​មួយចំនួន​របស់​នគ​បាល​ប៉ុស្តិ៍​រដ្ឋបាល។

20 Jan 2017