សិល្បៈអន្តរជាតិ
បុរស​ម្នាក់​តែង​ជា​លោក ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ ចូល​ប្រជែង​ក្នុង America’s Got Talent
4 សប្តាហ៍
បុរស​ម្នាក់​តែង​ជា​លោក ដូ​ណា​ល់ ត្រាំ ចូល​ប្រជែង​ក្នុង America’s Got Talent