សេដ្ឋកិច្ច
សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ
China says it 'regrets' WTO ruling in favour of US on subsidies
3 សប្តាហ៍
China says it
ថៃ ពិចារណា​ហាមឃាត់​ការ​នាំចូល​រថយន្ត​មួយ​ទឹក ដើម្បី​ការពារ​បរិស្ថាន​
3 សប្តាហ៍
ថៃ ពិចារណា​ហាមឃាត់​ការ​នាំចូល​រថយន្ត​មួយ​ទឹក ដើម្បី​ការពារ​បរិស្ថាន​
អាមេរិក​នឹង​ពន្យារពេល​ការដំឡើង​ពន្ធ​លើ​ទំនិញ​ចិន ខណៈ​ការចរចា​បាន​ផល​ច្រើន
3 សប្តាហ៍
​សហរដ្ឋអាមេរិក នឹង​ពន្យារពេល​ការដំឡើង​ពន្ធ​នាំចូល​លើ​ទំនិញ​ចិន គិត​ជា​ទឹកប្រាក់​២០០​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​បន្ថែម ក្រោយពី​កិច្ចពិភាក្សា​ពាណិជ្ជកម្ម​ទទួលបាន​ផ្លែផ្កា​ល្អ​។ នេះ​ប...