ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ទាន់ ហេតុការណ៍
តួនាទី​ឯកឧត្តម កឹម សុខា ដែលមាន​ឋានៈ​ស្មើនឹង​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ត្រូវបាន​រដ្ឋសភា លុបចោល​វិញ​ហើ​យ
4 សប្តាហ៍
​តួនាទី​ជា​ប្រធាន​ក្រុមតំណាងរាស្ត្រ និង​ប្រធាន​ក្រុម​មតិ​ភាគតិច របស់​ឯកឧត្តម កឹម សុខា ដែលមាន​ឋានៈ​ស្មើនឹង​នាយករដ្ឋមន្ត្រី ត្រូវបាន​កិច្ចប្រជុំ​វិសាមញ្ញ​នៃ​រដ្ឋសភា អនុម័ត​...
27 Feb 2017