បោះឆ្នោត
លទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានី-ខេត្ត ផ្លូវការ៖ CPP បាន៥០៤អាសនៈ ឯបក្សឆន្ទៈខ្មែរ ៤៧អាសនៈ
2 សប្តាហ៍
លទ្ធផលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានី-ខេត្ត ផ្លូវការ៖ CPP បាន៥០៤អាសនៈ ឯបក្សឆន្ទៈខ្មែរ ៤៧អាសនៈ
បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សា៖ CPP មានសំឡេងគាំទ្រលើសលុប ខណៈគ.ជ.ប ទទួលបានបណ្ដឹង៦
3 សប្តាហ៍
បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សា៖ CPP មានសំឡេងគាំទ្រលើសលុប ខណៈគ.ជ.ប ទទួលបានបណ្ដឹង៦
គ.ជ.ប៖ ដំណើរការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន
1 ខែ
ភ្នំពេញ៖ រយៈពេល៥ថ្ងៃហើយ នៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ អាណត្តិទី៤ បានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន និងគ្មានអំពើហិង្សា។ នេះបើតាមការចេញផ...