បទយកការណ៍ / បទសម្ភាសន៍
កុមារី ថៃ ណារីម វ័យ៥ឆ្នាំ អាចអាននិងសរសេរអក្សរបានយ៉ាងល្អ
1 សប្តាហ៍
កុមារី ថៃ ណារីម វ័យ៥ឆ្នាំ អាចអាននិងសរសេរអក្សរបានយ៉ាងល្អ
ពលរដ្ឋចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលថ្មីប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ដោយប្រសិទ្ធភាព និងតម្លាភាព
2 សប្តាហ៍
ពលរដ្ឋចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលថ្មីប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល ដោយប្រសិទ្ធភាព និងតម្លាភាព
ទឹកដោះម្ដាយ ជាទឹកមន្តពិសិដ្ឋ សម្រាប់ទារក!
4 សប្តាហ៍
ភ្នំពេញ៖ ការបំបៅកូនដោយទឹកដោះម្ដាយ មានគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនជួយដល់ការលូតលាស់របស់កូន និងទប់ស្កាត់ការកើតជំងឺមហារីកសុដន់របស់ម្ដាយ។ ដោយសារតែគុណប្រយោជន៍បែបនេះហើយ ទើបម្ដាយមួយចំនួន ន...