ជាតិ
ពន្យល់ពាក្យ
Chat សូរអាន «ឆាត» ឬ «ឈែត»?
02, Jan 2024 , 7:29 am        
រូបភាព
វចនានុក្រម​ខ្មែរ​២០២២ របស់ក្រុម​ប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ នៃរាជបណ្ឌិត្យ​សភាកម្ពុជា លើកយកពាក្យ «Chat» ដែល​ចេញពីភាសាអង់គ្លេស មក​ពន្យល់។ យើងច្រើននិយាយ​ថា «ឆាត» ប៉ុន្តែវចនានុក្រម​ថ្មី ក៏តម្រូវឱ្យ​សរសេរ «ឈែត» ផងដែរ។
 
«ឈែត» គឺការសន្ទនាគ្នាលេងដោយប្រើអក្សរ សំឡេង... តាមរយៈបណ្ដាញកុំព្យូទ័រ បណ្ដាញសកល ឬ អ៊ីនធឺណិត។  ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ វចនានុក្រម​ថ្មីក៏មិន​បាន​បដិសេធពាក្យ «ឆាត» នោះដែរ ដោយ​ទទួល​ស្គាល់ថា ជាពាក្យ​ដែល​គេ​ច្រើននិយាយ៕

 

© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com