ជាតិ
ពីនេះ ពីនោះ
«អសាធន,អសាធនភាព និងអសាធនីយ»មានន័យច្បាស់លាស់ដូចម្តេច?
24, Mar 2023 , 7:29 am        
រូបភាព
«អសាធន»មានន័យថា សេចក្តីសម្រេចលើកទោសព្រហ្មទណ្ឌ។ «អសាធនភាព»ភាពដែលគ្មានធនធាននឹងបង់ពន្ធដារ ឬសំណងដល់គេបាន។ ចំណែក«អសាធនភាព»មានន័យថា ដែលគ្មានធនធាននឹងបង់ពន្ធដារ ឬសំណងដល់គេបាន។ នេះបើតាមសទ្ទានុក្រមពាក្យថ្មីដែលរៀបរៀងដោយលោក ទូច គីមស្រ៊ាង សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ។

 
«អសាធន»មានថ្នាក់ពាក្យជានាមសព្ទ មានន័យថាសេចក្តីសម្រេចលើកទោសព្រហ្មទណ្ឌ។ សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលកាត់ឲ្យជនជាប់ចោទរួចខ្លួន ព្រោះមានកាលៈទេសៈណាមួយនាំឲ្យផុតពីទោស ទោះបីមានពិរុទ្ធលើជននោះក៏ដោយ។ 
 
«អាសាធនភាព»មានថ្នាក់ពាក្យជានាមសព្ទ មានន័យថា ភាពដែលគ្មានធនធាននឹងបង់ពន្ធដារ ឬសំណងដល់គេបាន។ ភាពដែលសងបំណុលគេមិនបាន ភាពដែលគ្មានប្រាក់បង់។ ចំណែក«អាសាធនីយ»មានថ្នាក់ពាក្យជា គុណសព្ទ មានន័យថា​ដែលគ្មានប្រាក់សម្រាប់សងបំណុល ដែលមិនអាចសងបំណុលគេបាន,ដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចពុំបាន៕  
 

Tag:
 ពន្យល់ពាក្យ
© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com