ជាតិ
ពន្យល់ពាក្យ
«ឆែក», «ឆែកឆេរ», «ឆៀក» មានន័យថា ពិនិត្យមើល ត្រួតត្រាមើល
14, Feb 2024 , 7:29 am        
រូបភាព
«ឆែកឆេរ» និង «ឆៀក» បាន​ក្លាយជា​ពាក្យ​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​ជាទួទៅ​ក្នុង​ភាសាខ្មែរ ដោយជំនួស​ឱ្យ ពិនិត្យមើល ត្រួតត្រាមើល។ ពាក្យទាំងនេះ ក៏មាន​ការពន្យល់​ក្នុង​វចនានុក្រមខ្មែរ​២០២២​របស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរ​ផងដែរ។

 
«ឆែក» មានន័យថា សួររក, ពិនិត្យមើល, ត្រួតត្រាមើលឱ្យដឹង ជាពាក្យប្រើកាត់ពី ឆែកឆេរ :  ប៉ូលិសឆែកកាត, គយឆែកទំនិញ។   «ឆែកឆេរ» ក្លាយមកពី​ភាសាបារាំង Chercher (ស៊ែរសេរ) ដែលមានន័យថា «រក»។
 
តាម​​វចនុក្រម​ខ្មែរ២០២២ ដែល​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​កម្ម​ពី​វចនានុក្រម​ខ្មែរសម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួន ណាត «ឆែកឆេរ» គឺ សួររក, ពិនិត្យមើល, ត្រួតត្រាមើលឱ្យដឹង; ច្រើនប្រើកាត់ពាក់កណ្ដាលពាក្យថា ឆែក ឬ ឆេរ; ប្រើពាក្យ ឆៀក ជាជំនួសក៏មាន :  ទៅផ្សារត្រូវយកកាតទៅផង ក្រែងប្រទះប៉ូលិសឆែកឆេរ; ប៉ូលិសឆែកកាត, មេគយឆេរថ្នាំ; ប៉ូលិសឆៀកកាត។  
 
វចនានុក្រម​តម្រូវឱ្យមើលពាក្យ «ឆៀក» បន្ថែមផង។ «ឆៀក» ជាពាក្យ​កម្ចីពីភាសាយួន ដែលមានន័យថា ពិនិត្យមើល, ត្រួតត្រាមើល, ឱ្យដឹងថារបស់នោះត្រឹមត្រូវតាមបញ្ញត្តិឬទេ :  ឆៀករថយន្ត, យករទេះទៅឆៀក៕
 

© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com