ជាតិ
ពន្យល់ពាក្យ
ស៊ុត៖ ពងសត្វ, ទាត់​បាល់បញ្ចូលទី
24, Nov 2023 , 7:29 am        
រូបភាព
«ស៊ុត» មានន័យ​ពីរ​យ៉ាង។ ជានាមសព្ទ «ស៊ុត» គឺ អណ្ឌៈសត្វ គឺពងសត្វ :  ស៊ុតចៃ, ស៊ុតមាន់, ស៊ុតទា (នេះត្រូវបាន​ចាត់ទុកជាពាក្យ​ខ្ពស់)។  ជាកិរិយាសព្ទ «ស៊ុត» ចេញពីភាសាអង់គ្លេស Shoot ដែលវចនានុក្រម​ឱ្យ​និយមន័យថា ទាត់បាល់បញ្ចូលទី :  ស៊ុតបាល់បានមួយគ្រាប់៕
 
ប្រភព​វចនានុក្រម​ខ្មែរ​២០២២​របស់ក្រុម​ប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនៃរាជបណ្ឌិត្យ​សភាកម្ពុជា

 

© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com