ជាតិ
វីដេអូ
ការងារស្ម័គ្រចិត្តជួយពង្រឹងភាពក្លាហាន និងទំនាក់ទំនងរបស់យុវជន ឈឿន ឈុត
08, Dec 2023 , 7:59 am        
រូបភាព
ភ្នំពេញ៖ លោក ឈឿន ឈុត ជាយុវជនស្ម័គ្រចិត្តអង្គការយុវតារា ដែលបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារក្រៅសាលាក្នុងគោលដៅភូមិសំព័រ និងភូមិស្រីងឹត ក្នុងស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ។ តាមរយៈការងារស្ម័គ្របានជួយពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់យុវជន ឈឿន ឈុត លើផ្នែកអប់រំ ការងារសង្គម ពិសេសពង្រឹងភាពក្លាហានលើផ្នែកទំនាក់ទំនង។

 
សូមអញ្ជើញលោក-អ្នកនាងទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមដូចតទៅ៖
 

© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com