តើ​អ្នកដឹកនាំ​ល្អ​គួរ​ធ្វើ​អ្វីខ្លះ?
ជាតិ
ពីនេះ ពីនោះ / មិនយល់...!
តើ​អ្នកដឹកនាំ​ល្អ​គួរ​ធ្វើ​អ្វីខ្លះ?
13, Dec 2014 , 7:30 am        
រូបភាព
អ្នកដឹកនាំ​ដែល​ល្អ​គួរ​អនុវត្តន៍​នូវ​កត្តា​មួយចំនួន​ដូចខាងក្រោម៖១. អ្នកដឹកនាំ​ត្រូវមាន​ទឹកមុខ​ញញឹម​រាក់ទាក់ គោរព​អ្នកដទៃ និង​បើ​ចិត្ត​ទូលាយ
២. អ្នកដឹកនាំ​ត្រូវ​ស្វែងរក​គំនិត​ថ្មី​ជាប្រចាំ
៣. អ្នកដឹកនាំ​ត្រូវ​ចាប់អារម្មណ៍ និង​ធ្វើ​ដោយ​ផ្ទា​ស់​លើ​ការងារ​មួយចំនួន
៤. អ្នកដឹកនាំ​ត្រូវ​ក្លាហាន​ចំពោះ​ឧ​សគ្គ​ដែល​កើតមានឡើង
៥. អ្នកដឹកនាំ​ត្រូវ​ចេះ​បត់បែន​តាម​កាលៈទេសៈ។ ល៕
© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com