ក្រសួង​កិច្ចការនារី​រៀបចំ​ផែនការ១៣ចំណុច​ដើម្បី​លើកកម្ពស់​យេនឌ័រ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព
ជាតិ
សង្គមជាតិ
ក្រសួង​កិច្ចការនារី​រៀបចំ​ផែនការ១៣ចំណុច​ដើម្បី​លើកកម្ពស់​យេនឌ័រ​ប្រកបដោយ​ចីរភាព
17, Dec 2014 , 7:00 pm        
រូបភាព
ដោយ: ថ្មីៗ
ក្រសួង​កិច្ចការនារី​បានរៀបចំ​ដាក់​ឲ្យ​ប្រើប្រាស់​ជា​ផ្លូវការ​នូវ​ឯកសារ​ស្ដីពី​ការប៉ាន់ប្រមាណ​ស្ថានភាព​យេនឌ័រ​នៅ​កម្ពុជា ដំណើរ​ឆ្ពោះទៅ​សម្រេចបាន​សមភាព​យេនឌ័រ និង​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​នារីរតនៈ​ទី៤ ។ ក្នុង​ដំណើរ​ឆ្ពោះទៅ​សម្រេច​សមភាព​យេនឌ័រ​នេះ ក្រសួង​កិច្ចការនារី បានរៀបចំ​ផែនការ​ចំនួន១៣ចំណុច ដើម្បី​លើកកម្ពស់​យេនឌ័រ​នៅក្នុង​សង្គម ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព។ដើម្បី​លើកកម្ពស់​យេនឌ័រ​នៅក្នុង​សង្គម ក្នុងការ​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រកបដោយ​ចីរភាព ក្រសួង​កិច្ចការនារី​បានរៀបចំ​ផែនការ​ចំនួន១៣ចំនុច ក្នុង​ដំណើរ​ឆ្ពោះទៅ​សម្រេចបាន​សមភាព​យេនឌ័រ និង​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​នារីរតនៈ​ទី៤នេះ ។


© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com