អ្វី​ជា​គ្រឹះ​នៃ​ការលើកទឹកចិត្ត​ខ្លួនឯង ?
ពីនេះ ពីនោះ / មិនយល់...!
អ្វី​ជា​គ្រឹះ​នៃ​ការលើកទឹកចិត្ត​ខ្លួនឯង ?
11, Aug 2015 , 7:39 am        
រូបភាព
ដោយ: ថ្មីៗ
ការលើកទឹកចិត្ត​ពី​មនុស្ស​នៅ​ជុំវិញ​អ្នក គឺជា​កត្តា​មួយ​សម្រាប់​ជំរុញ​ទឹកចិត្ត​អ្នក​ឲ្យ​កាន់តែខ្លាំង។ ប៉ុន្តែ ការទទួល​ទឹកចិត្ត​ពី​អ្នក​ដៃ មិនអាច​គ្រាប់​គ្រាន់​សម្រាប់​ជំរុញ​ទឹកចិត្ត​របស់​អ្នក​ឲ្យ​ខំ​ធ្វើ​កិច្ចការ​អ្វីមួយ​ឲ្យ​បាន​សមិទ្ធផល​ធំដុំ​នៅឡើយ​ទេ។ មានតែ​គ្រឹះ​នៃ​ការលើកទឹកចិត្ត​ខ្លួនឯង​ប៉ុណ្ណោះ ដែល​ជំរុញ​ឲ្យ​អ្នកមាន​កម្លាំងចិត្ត​ធ្វើ​កិច្ចការ​បាន​ជោគជ័យ​យ៉ាង​ឆាប់រហ័ស។ គ្រឹះ​នៃ​ការលើកទឹកចិត្ត​ខ្លួនឯង​ទាំងនោះ​មាន «ភាពជឿ​ង​ជាក់​លើ​ខ្លួនឯង, ព្យាយាម​តាំងចិត្ត​ធ្វើ, និង​កំណត់​ការរំពឹងទុក​ឲ្យ​បានជា​ក់លាក់»៕
 

© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com