ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត​
ពីនេះ ពីនោះ / មិនយល់...!
ក្រុមប្រឹក្សា​ខេត្ត​
10, Jun 2017 , 12:19 pm        
រូបភាព
ដោយ: ថ្មីៗ
Eng. provincial council
Fr. conseil provincial, conseilgénéral
-​នីតិបុគ្គល​នៃ​នីតិសាធារណៈ​ដែល​កើតឡើង​ដោយ​ការបោះឆ្នោត​ដើម្បី​បំពេញមុខ ងារ​សាធារណៈ​នៅ​ថ្នាក់​ខេត្ត​។                                                                                      
-​ក្រុមមនុស្ស​ដែល​ទទួល​អាណត្តិ​'>​អាណត្តិ​សាធារណៈ​ដោយ​ការបោះឆ្នោត​ដើម្បី បំពេញ​មុខងារសាធារណៈ​នៅ​ថ្នាក់​ខេត្ត​។​


 

© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com