អ្នកជំនួញ​បរទេស​ស្តាយ​សក្តានុពល​ដី​កសិកម្ម​ខ្មែរ​!
រូបត្លុក
អ្នកជំនួញ​បរទេស​ស្តាយ​សក្តានុពល​ដី​កសិកម្ម​ខ្មែរ​!
19, May 2018 , 8:00 am        
រូបភាព
​ភ្នំពេញ​៖ នៅពេលដែល​អ្នកជំនួញ​បរទេស ធ្វើដំណើរ​មកដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា ហើយ​ពួកគេ​ធ្វើដំណើរ​ឆ្លងកាត់​ពី​ខេត្ត​មួយ ទៅកាន់​ខែ​ត្ត​មួយទៀត ពួកគេ​តែងតែ​ស្រក់ទឹកមាត់ ស្តាយស្រណោះ​ដី​កសិកម្ម​ទំនេរ ដែល​គេ​ទុកចោល​។ ពួកគេ​តែងតែ​ចោទ​ជា​សំណួរ​ថា ចុះ​ហេតុអ្វី​បានជា​គេ​មិន​ដាំ​ដុះ​ដំណាំ​? តើ​គេ​ដាំ​ដំណាំ​តែមួយ​រដូវ​ទេ​ឬ​? ហេតុអ្វី​គេ​ទុក​ដី​ចោល​? 

© រក្សាសិទ្ធិដោយ thmeythmey.com