មណ្ឌលគិរី
ស្ពៃក្ដោប ស្ពៃបូកគោ និងការ៉ុត ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី នៅរក្សាតម្លៃថេ នៅចូលឆ្នាំចិន
កសិកម្មមណ្ឌលគិរី 3 ខែ
តម្លៃបន្លែក្នុងសហគមន៍បន្លែសុវត្ថិភាពមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរី នៅតែមានតម្លៃថេរ នាថ្ងៃចូលឆ្នាចិននេះ ។ ក្នុងនោះស្ពៃក្ដោប ស្ពៃបូកគោ និងការ៉ុត ដែលជាបន្លែពេញនិយមក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្...